• Bekväm inomhusmiljö och en billigare uppvärmning med värmepump

Värmepumpar ger trygghet och komfort

Varmt välkommen till Bergvärme AB!
Vi står för hållbara lösningar av vår boendemiljö och värmepumpar är en modern lösning som ger bekvämlighet, en miljövänligare uppvärmning och är billiga i drift.

– bekväm – besparande – billig – boendemiljö –

LAPPA OCH LAGA ELLER UPPGRADERA?

Det är frågan. Har du en bergvärmepump som börjar bli 15-20 år gammal kan det vara dags att sondera terrängen efter en ersättare. Både för att minska energiförbrukningen ytterligare med en modern värmepump men också för att vara förbered den dag värmepumpen bestämmer sig för att ge upp och det inte längre är värt att lappa och laga.

Vi hjälper gärna till förstås!

Funderar du på att byta värmepump >>

OLIKA VÄRMELÖSNINGAR

  • för villan
  • för bostadsrättsföreningen
  • för företaget

Värmepumpar är moderna, smarta miljövänliga värmelösningar som är billiga i drift och kräver lite underhåll för att hålla värmen i din villa eller i dina fastigheter.

Varvtalsstyrda värmepumpar

Nu finns ett brett utbud av värmepumpar med olika effektstorlekar för olika stora fastigheter. De går att koppla flera pumpar till samma styrsystem som dessutom anpassar sig automatiskt efter fastighetens effektbehov med den nya tekniken. När det krävs mer värme eller varmvatten ökar värmepumpen effekten och när det behövs mindre går den ner på lägre varv och detta sker automatiskt.

Värmepumpens verkningsgrad

Det är viktigt för värmepumpens effektivitet att temperaturskillnaden mellan värmekällan (luft, mark, berg eller vatten) och värmesystemet i huset är så liten som möjligt.  Man pratar om värmepumpens verkningsgrad d.v.s. skillnaden mellan temperaturen som förs in i huset och temperaturen som levereras ut till husets värmesystem. Det har betydelse för värmepumpen om huset är välisolerat och har ett bra inbyggt värmesystem. Golvvärme kräver t.ex. mindre värmetillförsel än radiatorer för att huset ska få komfortvärme. Värmepumpen får då jobba mindre, blir billigare i drift och får mindre slitage.

Återvinn värme

Väljer du bergvärme kan du till och med kyla ditt hus sommartid på ett för dig och plånboken behagligt vis. Har du installerat ett kylelement till din bergvärmeanläggning så återförs dessutom den varma luften ner i borrhålet och värmer upp berget inför den kalla årstiden. En win-win situation uppstår. Driver du ett företag kan kyla vara välkommet året runt.

VILKEN VÄRMEPUMP?

Det är inte prestandaskillnaderna bland de etablerade märkena som är avgörande för hur effektiv din värmeanläggning blir.

Välj rätt storlek

Du måste tänka på flera faktorer för energibesparingen t.ex. husets storlek och beskaffenhet, hur mycket varmvatten som förbrukas och om du har golvvärme eller radiatorer. Huset fungerar som en enhet där allt hänger ihop; ventilation energianvändning, uppvärmning, isolering och de boendes beteende. Det är viktigt att värmepumpen dimensioneras rätt utifrån hushållets effektbehov.

Optimera inställningarna

Installationen och injusteringen av systemet gör också skillnad. En värmepump är beroende av hur värmesystemet i resten av huset fungerar. Distributionssystemet från värmepumpen kan t.ex. utrustas med varvtalsstyrda cirkulationspumpar som känner av när den ska pumpa ut mer värme i systemet, t.e.x när någon tar en dusch, istället för att den konstant släpper ut samma mängd värme. Värmepumpen läser av värmebehovet med temperaturgivare som återkopplar utomhus/inomhus temperaturen till värmepumpen. Inomhustemperaturen kan påverkas av att du har en braskamin eller att solen skiner in mycket om du har ett stort fönster. Det gäller att optimera inställningarna på värmepumpen efter ditt boende och det kan behöva lite tid.

Med andra ord är det lika viktigt att installatören dimensionerar och installerar rätt som att välja rätt värmepump.

Vi på Bergvärme AB guidar dig genom leverantörer och värmepumpsmodeller.

VÄRMEPUMPSSERVICE

Om du installerar en värmepump kan du räkna med service från oss. Du blir en del av Bergvärme AB och vi tar hand om dig.

Vi brukar prata om larm eller driftstörningar samt underhållsservice.

Värmepumpen larmar

När värmepumpen larmar känner den av en driftstörning i systemet som behöver åtgärdas. Det kan t.ex. vara temperaturgivaren som inte fungerar eller så kan det ha kommit in luft i systemet som behöver avluftas.

Då kan du kalla på en servicetekniker från oss.

Underhållsservice

Underhållsservice kan vara bra att göra när pumpen har tre år på nacken eller mer. Både för att se över själva värmepumpen men också för att se att ditt värmesystem i huset fungerar optimalt och att du får ut den värme som du vill ha. Förutsättningarna kan ju ha förändrats.

Läs mer om Bergvärme AB:s värmepumpservice >>

Boka Service >>