Borra för bergvärme och installera värmepump

Se även energialternativ:
Bergvärme   •   Jordvärme   •   Luft-vattenpump   •   Solvärme   •   Värmepumpar   •   Frikyla

Varför bergvärme?

  • Hög verkningsgrad eftersom temperatursvängningarna i berget är minimal sett över året. Det gör kostnaderna förutsägbara.
  • Bergvärme är en underhållsfri anläggning som ger minimal åverkan på marken runt fastigheten. I en bergvärmeanläggning kan värmepumpen behöva bytas ut efter ca 20 år medan borrhålet är beständigt.
  • Miljöpåverkan är liten genom den värmepumpsteknik som finns idag.
  • Gratis kyla från borrhålet.

offertforfragan

Hur fungerar bergvärme?

Med bergvärme tar man gratis värme från berget genom att borra ett vanligtvis 120-220 meter djupt hål ned i berggrunden. I borrhålet för man sedan ned en s.k. kollektorslang fylld med frostskyddsvätska (t.ex. vatten och sprit). Denna vätska pumpas runt i slangen så att den fångar upp värmen ur berget.

Fördelen med bergvärme är att det inte kräver en stor tomt och att effekten är hög under hela året.

Är bergvärme ditt alternativ?

Våra kunder är privatpersoner, bostadsrättsföreningar och installationsföretag. Det är viktigt att ha en genomgång av förutsättningarna för just din fastighet. Du måste tänka på vilket energibehov huset har och därefter välja värmepump och antal borrhål. Hur djupt borrhålet blir har också betydelse för effektivitet och kostnad. Vi hjälper dig att beräkna detta. Om du har direktel och ändå vill ha bergvärme konverterar vi till vattenburna element.

Svalka ditt hus med bergvärme!

Med bergvärme installerat kan du både värma och kyla ett utrymme.

Läs mer om frikyla »

Hur går det till?

Vi brukar förklara installering av bergvärme som en trestegsprocess.

Först borrar vi hålet ca 4 meter från fastigheten. Borrhålets djup beror på hur mycket energi ditt hus kräver för att nå en behaglig temperatur. En annan sak som påverkar borrhålets djup är avståndet från markytan till fast berg. Vi hjälper dig att räkna fram borrhålsdjupet utifrån dina behov.

Nästa steg är ingrävningen till huset där slangarna från borrhålet till värmepumpen ska placeras.

Det tredje och sista steget är installering av värmepumpen. Vilken värmepump du ska välja bestäms också utifrån husets förutsättningar. Vi arbetar mot CTC och Nibe som leverantörer av värmepumpar.

När installationen är klar går vi igenom anläggningen med kunden.

”Hur djupt måste jag borra för att få tillräcklig värme?”
Frågor? – Se frågor & svar »

Välj bergvärme om du som vi värnar om miljö och ekonomi!