Borra för bergvärme och installera värmepump

Varmt välkommen till bergvärme AB!
Bergvärme AB är ett entreprenadföretag mot både den privata och offentliga marknaden.
Vi konverterar din fastighet till bergvärme, vi borrar energibrunnar och installerar värmepumpar. Allt i egen regi.

Se även energialternativ:
Bergvärme   •   Jordvärme   •   Luft-vattenpump     •   Värmepumpar   •   Frikyla

Varför bergvärme?

  • Förutsägbara och låga kostnader för uppvärmning p.g.a. hög verkningsgrad eftersom temperatursvängningarna i berget är minimal sett över året.
  • Du kan styra uppvärmningen efter hushållets behov även när du inte är hemma.
  • Bergvärme är en relativt underhållsfri anläggning som ger minimal åverkan på marken runt fastigheten. I en bergvärmeanläggning kan värmepumpen behöva bytas ut efter ca 20 år medan borrhålet är beständigt.
  • Miljöpåverkan är liten genom den värmepumpsteknik som finns idag.
  • Gratis kyla från borrhålet när sommaren är här!

Hur fungerar bergvärme?

Med bergvärme tar man gratis värme från berget genom att borra ett vanligtvis 120-220 meter djupt hål ned i berggrunden. I borrhålet för man sedan ned en s.k. kollektorslang fylld med frostskyddsvätska (t.ex. vatten och sprit). Denna vätska pumpas runt i slangen så att den fångar upp värmen ur berget.

Fördelen med bergvärme är att det inte kräver en stor tomt och att effekten är hög under hela året. Det sänker värmekostnaderna och du kan lätt styra din värmepump och låta den prioritera t.ex. uppvärmningen av huset eller varmvattnet för stunden allt efter behov. Är du inte hemma styr du systemet via mobilen.

Är bergvärme ditt alternativ?

Våra kunder är privatpersoner, bostadsrättsföreningar och installationsföretag. Det är viktigt att ha en genomgång av förutsättningarna för just din fastighet. Du måste tänka på vilket energibehov huset har och därefter välja värmepump och antal borrhål. Hur djupt borrhålet blir har också betydelse för effektivitet och kostnad. Vi hjälper dig att beräkna detta. Om du har direktel och ändå vill ha bergvärme konverterar vi till vattenburna element.

Svalka ditt hus med bergvärme!

Med bergvärme installerat kan du både värma och kyla ett utrymme.

Läs mer om frikyla »

Hur går det till?

Vi brukar förklara installering av bergvärme som en trestegsprocess.

Först borrar vi hålet ca 4 meter från fastigheten. Borrhålets djup beror på hur mycket energi ditt hus kräver för att nå en behaglig temperatur. En annan sak som påverkar borrhålets djup är avståndet från markytan till fast berg. Vi hjälper dig att räkna fram borrhålsdjupet utifrån dina behov.

Nästa steg är ingrävningen till huset där slangarna från borrhålet till värmepumpen ska placeras.

Det tredje och sista steget är installering av värmepumpen. Vilken värmepump du ska välja bestäms också utifrån husets förutsättningar.

När installationen är klar går vi igenom anläggningen med kunden.

Välj Bergvärme
om du som vi
värnar om
miljö och ekonomi!