ÄR BERGVÄRME DITT ALTERNATIV?

Varmt välkommen till Bergvärme i Sollefteå AB!
Vi borrar energibrunnar och installerar värmepumpar. En bergvärmeanläggning måste alltid dimensioneras efter just dina unika behov.

– dimensionering – utförande – installation – driftsättning –

ÄR BERGVÄRME DITT ALTERNATIV?

  • Förutsägbara och låga kostnader för uppvärmning och varmvatten p.g.a. hög verkningsgrad eftersom temperatursvängningarna i berget är minimal sett över året.
  • Du kan styra uppvärmningen efter hushållets behov även när du inte är hemma.
  • Det är en relativt underhållsfri anläggning som ger minimal åverkan på marken runt fastigheten. I en bergvärmeanläggning kan värmepumpen behöva bytas ut efter ca 20 år medan borrhålet är beständigt.
  • Miljöpåverkan är liten genom den värmepumpsteknik som finns idag.
  • Gratis kyla från borrhålet när sommaren är här!
  • Sist men inte minst, det är bekvämt!

DIMENSIONERING OCH ENERGIKALKYL

Det är viktigt att ha en genomgång av förutsättningarna för just din fastighet. Du måste tänka på vilket energibehov huset har och därefter väljer vi värmepump och dimensionerar antal borrhål. Hur djupt borrhålet blir har också betydelse för effektivitet och kostnad. Vi gör en energikalkyl utifrån en bedömning på plats av tomten, berggrunden samt husets storlek och isolering. Du kommer att behöva svara på frågor om ditt värme- och varmvattenbehov. Planerar ni att bygga ut? Vill du ha kyla till ett rum också?  Kan det vara så att luft/vattenvärme eller jordvärme är ett bättre alternativ än bergvärme för dig? Om du har direktel och ändå vill ha bergvärme konverterar vi till vattenburna element.

borrmaskin framför hus sollefteå

HUR FUNGERAR BERGVÄRME?

Med bergvärme tar man gratis värme från berget genom att borra ett vanligtvis 120-220 meter djupt hål ned i berggrunden. I borrhålet för man sedan ned en s.k. kollektorslang fylld med frostskyddsvätska (t.ex. vatten och sprit). Denna vätska pumpas runt i slangen så att den fångar upp värmen ur berget.

Fördelen med bergvärme är att det inte kräver en stor tomt och att effekten d.v.s. hur mycket värme du får ut ur  energihålet är jämn under hela året. Det sänker värmekostnaderna och du kan lätt styra din värmepump och låta den prioritera t.ex. uppvärmningen av huset eller varmvattnet för stunden allt efter behov. Är du inte hemma styr du systemet via mobilen. Då kan du väja att sänka värmen och höja den innan du kommer hem.

HUR GÅR DET TILL?

Vi brukar förklara installering av bergvärme som en trestegsprocess.

Först borrar vi hålet ca 4 meter från fastigheten. Borrhålets djup beror på hur mycket energi ditt hus kräver för att nå en behaglig temperatur. En annan sak som påverkar borrhålets djup är avståndet från markytan till fast berg. Vi hjälper dig att räkna fram borrhålsdjupet utifrån dina behov.

Nästa steg är ingrävningen till huset där slangarna från borrhålet till värmepumpen ska placeras.

Det tredje och sista steget är installering av värmepumpen. Vilken värmepump du ska välja bestäms också utifrån husets förutsättningar.

När installationen är klar går vi igenom anläggningen med kunden.

SVALKA DITT HUS MED BERGVÄRME!

Med en värmepump installerat kan du både värma och kyla ett utrymme utan någon större kostnad. Med en jord- eller bergvärmepump kan du ta till vara på kylan i ditt borrhål för att få svalka utan att det kostar dig en förmögenhet s.k. passiv kyla. Väljer du en värmepump idag har du också möjlighet att välja aktiv kyla. Då kan kompressorn hjälpa till att skapa kyla när inte den passiva kylan från borrhålet räcker till.

För att effektivt sprida komfortkylan i huset ska värmesystemet vara kopplat till ett vattenburet fläktelement som sitter placerat på ett strategiskt ställe.

CTC, NIBE ELLER KANSKE EN DAIKIN!

Det finns många bra värmepumpar bland de etablerade märkena. Prestandaskillnaden kan vara liten och valet bli personligt. Effektiviteten på din värmeanläggning beror till stor del på dimensionering, installation och justering av systemet.

Läs mer om värmepumpar »

bergvärmepump