ENSKILT AVLOPP

Få saker är tråkigare än att installera ett avlopp, tänker du.

Det gör inte vi! Som avloppsinstallatör tar vi ansvar för hela processen, val av avlopp, provgropar, kontakt med kommunen, installation och slutdokumentation.

– anmälan & projektering – grävning & installering – slutdokumentation –

VÄGEN DIT KAN SE OLIKA UT.

VARJE ENSKILT AVLOPP ÄR UNIKT!

Det finns många olika sorters teknik på marknaden vad gäller avloppsanläggningar. De allmänna råden handlar om vilken slags rening en anläggning bör klara men vägen dit kan se olika ut.

Som avloppsinstallatör hjälper vi dig att välja avloppstyp och placera anläggningen rätt utifrån de geografiska förutsättningarna och belastningen som förväntas komma på avloppet.

Funktionskraven brukar delas in i en normal nivå och en hög nivå. Miljökontoret i din kommun avgör vad som gäller för din anläggning. De ger tillstånd för nya anläggningar och ansvarar för tillsynen av små avlopp som redan är i bruk. Är det hög skyddsnivå krävs t.ex. ofta minireningsverk.

När du valt anläggning ser vi till att ansökan blir rätt ifylld innan du skickar den till kommunen.

Här kan du testa ditt enskilda avlopp och läsa mer om olika tekniker.

www.avloppsguiden.se »

SAND ELLER LERA?

ANLÄGGNING AV NYTT ENSKILT AVLOPP

Du måste ta hänsyn till hur djupt det är till grundvatten och vart din egen och grannarnas dricksvattenbrunnar är belägen. Du måste veta om det är sand eller lera där den ska ligga eller om miljön är speciellt känslig runtomkring. Det får inte heller ligga en energibrunn intill avloppsanläggningen. Allt för att skydda miljön och människors hälsa.

Eftersom förutsättningarna är olika för alla små avlopp så blir också kraven olika och unika. Det är du som ansvarar för att det enskilda avloppet är rätt placerat och att det renar tillräckligt mycket och att du vet hur det ska driftas. Olika anläggningar ställer också olika krav på den tid du måste lägga ned på driften.

Att anlägga små avlopp kräver tillstånd från din kommun innan du börjar. Även vissa ändringar av befintligt avlopp kräver tillstånd.

När du gräver för avlopp måste du vara beredd på att en del av tomten blir uppgrävd och att du måste ta hänsyn till brunnslock och avluftningsrör som står upp. Har du en fungerande syresättning på bädden ska minimalt med doft uppkomma.

HUR GÅR DET TILL ATT ANLÄGGA ENSKILT AVLOPP?

Anmälan och projektering

  • Vi gör ett första besök för att avgöra förhållande för ett nytt enskilt avlopp.
  • Det görs en anmälan till berörda parter t.e.x. Eon för utsättning av ledningsnät.
  • Vi gör ett andra besök med grävmaskin för att gräva provgrop och installera eventuellt grundvattenrör. I gropen tar vi jordprover som avgör vilken typ av avloppsanläggning som behövs.
  • Därefter ansöker vi om tillstånd från kommunen på kundens begäran.

Grävning och installering

  • Vi beställer och levererar anläggningen.
  • Vi installerar anläggningen enligt tillverkarens krav och råd.
  • Olika moment i anläggningen fotodokumenteras.

Slutdokumentation

  • Nödvändiga papper fylls i och skickas tillsammans med bilderna till kommunen för godkännande.
  • Vi fyller i och dokumenterar det som behövs för din funktionsgaranti.