Installation av luft-vattenvärmepump

Genom att omvandla energin från utomhusluften, sänker du dina energikostnader på ett miljövänligt sätt, samtidigt som du skapar ett skönt inomhusklimat.

Varför Luft-vatten?

En luft/vattenvärmepump är en billigare investering än t.ex. bergvärme eller jordvärme som ändå kan ge bra effekt. Du tar snabbare igen din investeringskostnad förutsatt att förhållande är gynnsamma för en sådan pump.

En av fördelarna med denna typ av värmepump är att du slipper borra eller gräva för att värma upp ditt hus. Du kanske har en tomt där du inte kan gräva eller borra.

Genom att omvandla energin från utomhusluften, sänker du dina energikostnader på ett miljövänligt sätt, samtidigt som du skapar ett skönt inomhusklimat. Pumpen är enkel att installera och går att t.ex. kombinera med solvärme som energikälla.

Livslängden på en luft/vattenvärmepump är ca 15-20 år och ett utbyte kostar ungefär detsamma som att sätta in en ny värmepump. Till viss del kan rördragning och andra delar återanvändas men till kostnaden tillkommer demontering av gamla värmepumpen.

Hur fungerar luft/vattenvärmepumpar?

En luft/vattenvärmepump består av en utomhusdel och en inomhusdel. Röranslutningsmöjligheten styr var inomhusdelen hamnar eftersom den ska kopplas till husets vattenburna system.

Idag finns både varvtalsstyrda luft/vattenvärmepumpar och värmepumpar med start- och stoppfunktion.

Det är viktigt att välja en pump som klarar det nordiska klimatet med regn, is och snö och eftersom pumpens energikälla är utomhusluften så är det viktigt att utedelen har fri lufttillförsel d.v.s. att den inte byggs in så att det blir rundgång av luften runt luftintaget. Ett tak över pumpen kan dock vara till en fördel.

För att få ut maximal effekt som möjligt så är det av betydelse att rördragningen mellan utomhusdel och inomhusdel inte är för lång.

Luft/vattenvärmepumpen producerar både värme och varmvatten och kan användas till att kyla huset beroende på vilken modell du väljer.

Hur går det till?

Det tar ungefär två dagar att montera en luft/vattenvärmepump.

Placeringen av en luft/vattenvärmepump är avgörande för själva funktionen. Pumpen vill ha fri tillgång till ny, icke stillastående luft runt omkring. Samtidigt som den kan behöva skyddas lite ovanifrån från vind, snö och regn. Isbildning kan annars bli ett problem.

Estetiskt och ljudmässigt så är det inte trevligt att placera värmepumpen bredvid t.ex. en uteplats. Inte heller i anslutning till sovrummet.

Rekommendationer är också att kosta på en service vart tredje år för att hålla värmepumpen i trim. Fuktiga kalla klimat tär hårdare på pumpen än t.ex. torra kalla klimat. Då får du längre livslängd på värmepumpen och du får ut den effekt du ska ha.

bergvärmepump

CTC, NIBE eller kanske en Daikin!

Det finns många bra värmepumpar bland de etablerade märkena. Prestandaskillnaden kan vara liten och valet bli personligt. Effektiviteten på din värmeanläggning beror till stor del på dimensionering, installation och justering av systemet.

Läs mer om värmepumpar »

Se även energialternativ:
Bergvärme   •   Jordvärme    •   Solvärme   •   Värmepumpar   •   Frikyla