Installation av luft-vattenpump i Sollefteå, Härnösand

Se även energialternativ:
Bergvärme   •   Jordvärme   •   Luft-vattenpump   •   Solvärme   •   Värmepumpar   •   Frikyla

Luft-vattenpump

En luft-vattenvärmepump tar tillvara på värme i luften utomhus. I regel består värmepumpen av en utomhusdel (själva värmepumpen) som sedan kopplas till det befintliga vattenburna värmesystemet.

En av fördelarna med denna typ av värmepump är att du slipper borra eller gräva. Nackdelen är buller och lägre verkningsgrad när det är kallt.
Livslängden är ca 20 år enligt många leverantörer men delar som t.ex. kompressorn kan behöva bytas ut efter tio år.

En luft-vattenpump kan vara ett bra alternativ när det inte går att borra eller gräva.

En luft-vattenvärmepump är ett bra komplement under vår, sommar och höst. På vintern kan allt för kall temperatur göra luftpumpen verkningslös.