Solvärme, solceller och solenergi

Se även energialternativ:
Bergvärme   •   Jordvärme   •   Luft-vattenpump   •   Solvärme   •   Värmepumpar   •   Frikyla

Varför solvärme?

Solvärme används främst som:

  • tappvarmvatten
  • värmetillskott

Solvärme används främst som ett tillskott till den övriga uppvärmningen av huset. När solvärme används får värmepumpen vila en stund.

Anläggningen kan t.ex. tillgodose uppvärmningen av varmvatten eller för att värma upp t.ex. en pool.

Tack vare våra långa ljusa dagar under sommarhalvåret har vi i Sverige så stor solinstrålning att en solvärmeanläggning kan svara för merparten av uppvärmningsbehovet under sommaren. I norra Sverige rör det sig inte om mer än ca. 4 månader.

Hur fungerar solvärme?

Solfångaren kopplas till en värmepumpstank eller en ackumulatortank. Överskottsenergin från solfångaren som ofta uppstår kan tillföras till borrhålet som därmed får en högre årstemperatur. Samtidigt nyttjas inte borrhålet lika frekvent när solfångaren används.

Antalet kvadrat solfångare beror på ditt behov av varmvatten och tankens volym.

Används solenergin som värmetillskott krävs naturligtvis fler antal kvadratmeter solfångare. En sådan anläggnings storlek behöver också anpassas efter den befintliga värmepannan.

Vanligt är även att förstärka ved- eller pelletseldning med solvärme.

Har du redan en värmepump? – komplettera den med solenergi!

”Installerar du en värmepump från CTC ingår Energyflex. Det ger dig möjligheten att komplettera din CTC värmepump med solvärme.”

ctc

Är solvärme ditt alternativ?

En solvärmeanläggning är relativt dyr. Lång livslängd och dyra elpriser motiverar ett köp för att minska kostnaden med annan uppvärmning.

Solvärme är ett miljövänligt val. Du kan komfortvärma huset under sommarhalvåret utan att det kostar. Om du har en värmepump som du kan koppla till solfångaren kan du återföra energi till borrhålet och höja temperaturen under resten av året vilket blir en bonusvinst på sikt.

Har du andra behov under sommaren som att värma poolen och uterummet eller att hålla källarutrymmen fria från fukt så kan solvärme vara ett bra komplement.

Bor du i tätbebyggt område kan du behöva bygglov.

offertforfragan