Borrning för vattenbrunnar

Vi borrar efter eget vatten, utför medföljande VVS-arbeten och installerar vattenfilter.

Borra vattenbrunn

En djupborrad vattenbrunn i modern tappning håller i många årtionden framåt och är till skillnad från grävda brunnar som tar in ytvatten mer skyddad från föroreningar.

Där det saknas kommunalt vatten kan vi erbjuda tjänsten borrning av vattenbrunn.
För att täcka behovet för ett normalt hushåll brukar man räkna med att brunnen ska ge 1200L/dygn. Ca 200L/dygn per person räknas som en normal användning. Tänk på att det vi gör är att ge de bästa möjligheterna att komma åt ert vatten. Bergarten och avlagringar som finns i marken påverkar både tillrinning och kvalité. Det finns sällan obegränsat vatten där ni bor.

Det är därför viktigt att beakta om det finns lokalkännedom om närliggande vattenbrunnar. Det är också viktigt att placera brunnen rätt i förhållande till t.ex. avloppsbrunnar eller jordbruksanläggningar.

Vi erbjuder att utföra medföljande VVS-arbeten. När vattenbrunnen är borrad skickas ett vattenprov till analys som också kan innehålla förslag till val av vattenfilter för att förbättra kvalitén.

Vattenfilter förbättrar vattnets kvalité

Dricksvatten är en cocktail av många olika ofrivilliga ingredienser. En del av dem är bra och andra kan till och med vara farliga. En del är harmlösa men obekväma. Dålig lukt och missfärgningar kan motverkas. Har du egen brunn kan vattenfilter förbättra både kvalitén på och upplevelsen av ditt vatten.

Marknaden idag erbjuder olika sorts vattenfilter. Det finns filter för metaller, humus, radon, bakterier, ph-värde o.s.v. Använder du rätt filter för ditt vatten slipper din kropp agera som multifilter. Och du kan skona ledningarna i ditt hus från allt för surt vatten.

Bergvärme AB samarbetar med Aqua Expert AB för att analysera vattnets kvalité och kunna rekommendera ett vattenfilter.

Var det länge sedan du kollade kvalitén på ditt vatten kanske det är dags att göra det igen. Radonhalter t.ex. kan förändras med tiden och det är inte alltid som förändringen av vattnet kan upplevas med hjälp av lukt eller smak.

Hur går det till?

Efter en genomgång av förutsättningarna runt fastigheten borrar vi tills vi hittar vatten men aldrig över 120 m djupt.

Ger inte brunnen den önskade vattenmängden 1200L/dygn så utförs en tryckning (brunnen spolas med högt vattentryck) eller sprängning för att öppna upp sprickorna i berget och öka tillrinningen.

Borrkax kallas resterna som borras upp ur berget och den massan måste transporteras bort om den inte går att fördelas ut på plats. Det behövs en container för att frakta bort materialet för deponi.

Därefter monteras en vattenpump i borrhålet av en VVS-tekniker. Borrningen och installationen sker inte under samma tillfälle. Ledningarna in till huset måste grävas ner och installeras. En elektriker kopplar in elen till vattenpumpen.

När arbetet avslutas lämnas en flaska för vattenanalys till kunden som skickar den till Aqua Expert. De rekommenderar sedan ett vattenfilter om det behövs. Det är viktigt att spola ur brunnen ett antal gånger innan den används. Vi kommer och monterar vattenfiltret och vi utför även service av vattenfilter.

Bergvärme AB hjälper kunden med hela processen.