Frikyla – luftkonditionering genom din värmepumpsanläggning

Med en enkel komplettering kan din energibrunn och bergvärmepump sprida svalka i ditt hem under de varmaste sommardagarna.
Du får ett komfortabelt inomhusklimat med frikyla året om.

VARFÖR FRIKYLA?

För en privatperson kan det kännas alldeles för lyxigt att kosta på luftkonditionering eller s.k. komfortkyla för varma sommardagar.
För ett företag kan det vara en nödvändighet att sänka temperaturen för att få ett bra arbetsklimat och ibland kan kylenergibehovet vara stort.

När det gäller bergvärme så kan du ta till vara på kylan i ditt borrhål för att få svalka utan att det kostar dig en förmögenhet. För kommersiella fastigheter kan frikylan vara en viktig faktor till varför man väljer just bergvärme som värmekälla.

Eftersom kylan tas från borrhålet så är den gratis, s.k. passiv kyla. Samtidigt återladdas borrhålet med den överblivna värmen. Borrhålets medeltemperatur ökar och medför en bättre verkningsgrad på din värmepump.

HUR FUNGERAR FRIKYLA?

Har du jord- eller bergvärme installerad kan du koppla på ett fläktelement till ditt värmesystem för att vid behov kyla utrymmen utan att du behöver fundera så mycket på kostnaden.

Driftskostnaden för att få frikyla är strömmen som behövs för att pumpa runt vätskan som finns i värmesystemet och som kyls av marken eller berget. Därtill behövs även ström för fläkten i elementet som förmedlar kylan ut i rummet från borrhålet.

Jord- eller markvärme är inte lika effektivt att samtidigt använda som kylanläggning. Beroende på hur lång slingan är, hur djupt nergrävd den är samt vilken tid på året det är så kommer den att ha olika kapacitet att kyla ett utrymme.

AKTIV KYLA

Väljer du en värmepump idag har du möjlighet att välja aktiv kyla. Då kan kompressorn hjälpa till att skapa kyla när inte den passiva kylan från borrhålet räcker till. Du får en effektiv kylning till låga energikostnader.

För att effektivt sprida komfortkylan i huset ska värmesystemet vara kopplat till ett fläktelement som sitter placerat på ett strategiskt ställe.

fläktkonvektor bergvärme
bergvärmepump

CTC, NIBE eller kanske en Daikin!

Det finns många bra värmepumpar bland de etablerade märkena. Prestandaskillnaden kan vara liten och valet bli personligt. Effektiviteten på din värmeanläggning beror till stor del på dimensionering, installation och justering av systemet.

Läs mer om värmepumpar »

Se även energialternativ:
Bergvärme   •   Jordvärme   •   Luft-vattenpump    •   Värmepumpar