Frikyla – luftkonditionering genom din värmepumpsanläggning

Hållbara lösningar för inomhusklimat med moderna och effektiva värmepumpar.

Se även energialternativ:
Bergvärme   •   Jordvärme   •   Luft-vattenpump    •   Värmepumpar   •   Frikyla

VARFÖR FRIKYLA?

För en privatperson kan det kännas alldeles för lyxigt att kosta på luftkonditionering eller s.k. komfortkyla för varma sommardagar.
För ett företag kan det vara en nödvändighet att sänka temperaturen för att få ett bra arbetsklimat och ibland kan kylenergibehovet vara stort.

När det gäller bergvärme så kan du ta till vara på kylan i ditt borrhål för att få svalka utan att det kostar dig en förmögenhet. För kommersiella fastigheter kan frikylan vara en viktig faktor till varför man väljer just bergvärme som värmekälla.

Eftersom kylan tas från borrhålet så är den gratis. Samtidigt återladdas borrhålet med den överblivna värmen. Borrhålets medeltemperatur ökar och medför en bättre verkningsgrad på din värmepump.

HUR FUNGERAR FRIKYLA?

Har du jord- eller bergvärme installerad kan du koppla på ett fläktelement till ditt värmesystem för att vid behov kyla utrymmen utan att du behöver fundera så mycket på kostnaden.

Driftskostnaden för att få frikyla är strömmen som behövs för att pumpa runt vätskan som finns i värmesystemet och som kyls av marken eller berget. Därtill behövs även ström för fläkten i elementet som förmedlar kylan ut i rummet.

Jord- eller markvärme är inte lika effektivt att samtidigt använda som kylanläggning. Beroende på hur lång slingan är, hur djupt nergrävd den är samt vilken tid på året det är så kommer den att ha olika kapacitet att kyla ett utrymme.

”Hur stor blir kyleffekten av frikyla?”
Frågor? – Se frågor och svar »