Byta till en ny värmepump

Nu är det lättare att vara smart.
Nya värmepumpar på marknaden gör livet enklare med billigare energi, möjlighet att justera temperatur efter familjens dagliga vanor och du lever grönare.
För många redan hängivna värmepumpsägare kan det vara dags att fundera på att byta värmepump.

Laga eller byta värmepump?

LAPPA OCH LAGA ELLER BYTA UT

Om din bergvärmepump är mellan 15-20 år kan det vara dags att börja fundera på vilken pump man vill byta till när den inte orkar längre. Planerar du för en ny värmepump kan du också planera för utgiften. En ny värmepump har även flera fördelar för sparandet. Går din pump sönder när den är uppåt 20 år gammal så kan det vara värt att fundera på en ny pump beroende på skadans art.

MODERNA VÄRMEPUMPAR HAR HÖG VERKNINGSGRAD

En bergvärmepump tar värme från berget och avger den till huset som ska värmas. För varje kwh el som värmepumpen behöver för att arbeta får man ut ungefär 5 kwh värme till huset, vilket ger värmepumpen en värmefaktor (COP) 5 i detta exempel.

Jämför en bergvärmepump från 70-talet med COP-värde 2 och dagens värmepumpar som sagt ligger runt 5 COP.

SCOP är ett samlingsvärde av uppmätta COP-värden vid olika temperaturer. Tanken är att den ska få en mer rättvisande bild över hur effektiv värmepumpen är om du mäter effekt när temperaturen varierar över året.

Styrsystemen (t.ex. cirkulationspumpar) i värmepumparna har också förfinats och blivit mer energieffektiva vilket gör att besparingarna blir högre.

Värm ditt hus med värmepump för en hållbar inomhusmiljö.

SMARTA SYSTEM I VÄRMEPUMPEN SPARAR MER

Varvtalsstyrda värmepumpar reglerar hur mycket värmepumpen ska jobba efter hushållets behov av värme och varmvatten. Behovet styrs naturligtvis också av väderförhållande utomhus. Att värmepumpen konstrueras att jobba utifrån olika faktorer sparar på energin som värmepumpen kräver för att drifta huset. Denna utveckling kommer säkerligen att fortsätta och ger en intressant framtid för många värmepumpsälskare.

Därtill kommer en känsla av kontroll och säkerhet när du kan ta upp din mobil och läsa av hur värmepumpen mår och även styra temperaturen när du inte är hemma.

Det roliga är att ett byte snabbt kan spara både pengar och energi!

borra nytt hål

MÅSTE JAG BORRA ETT NYTT HÅL NÄR JAG BYTER VÄRMEPUMP?

Nya värmepumpar har högre effektuttag än en äldre värmepump i samma storlek. Man måste därför se till att sätta in en värmepump som passar borrhålets längd och husets storlek. Det finns flera varvtalsstyrda värmepumpar på marknaden som anpassar sig automatiskt efter det befintliga borrhålet. Den inbyggda automatiken är klimatstyrd och tar hänsyn till temperaturen både inomhus och utomhus. Sammanfattningsvis så känner alla pumpar av temperaturen i borrhålet och en varvtalsstyrd värmepump tar inte ut mer energi ur borrhålet än vad hålet kan leverera.

Troligast är därför att man slipper kompletteringsborra när man byter värmepump.

Att byta en värmepump brukar ta ca 1-2 dagar.

fläktkonvektor bergvärme

UPPGRADERA MED LUFTKONDITIONERING

Passa på att installera ett kylelement (fläktkonvektor) när du byter värmepump. Med den kan du sprida sval luft i huset. Du måste inte byta pump för att göra detta. Svalkan hämtas från borrhålet s.k. passiv kyla.

Idag har dock marknaden börjat producera värmepumpar vars kompressor kan producera s.k. aktiv kyla förutom värme. Aktiv kyla har större kylkapacitet under riktigt varma dagar. Båda varianterna har mycket låga driftkostnader.

Kylelementen kan variera i storlek.

värmepumpar

värmepumpar

värmepumpar