Borrning för vattenbrunnar i Sollefteå, Kramfors, Härnösand

Vattenbrunn

En djupborrad vattenbrunn i modern tappning håller i många årtionden framåt och är till skillnad från brunnar som tar in ytvatten mer skyddad från föroreningar.

Där det saknas kommunalt vatten kan vi erbjuda tjänsten borrning av vattenbrunn. Vi kommer hem till dig och besiktar tomten innan vi utför arbetet. För att få så god kvalité som möjligt och tillräcklig tillförsel av vatten krävs lokalkännedom. Det är viktigt att placera brunnen rätt i förhållande till t.ex. avloppsbrunnar eller jordbruksanläggningar.

Vi erbjuder också att utföra medföljande VVS-arbeten. När vattenbrunnen är borrad skickas ett vattenprov till analys som också kan innehålla förslag till val av vattenfilter.

cborrare

Vi följer SGU:s direktiv för brunnsborrare.

”Vad är normbrunn 2016?”
Frågor? – Se frågor & svar »

Här kan du få mer information om dricksvatten.
www.svensktvatten.se »

Den som har en
enskild brunn
ansvarar själv för
vattenkvaliteten
och för att hålla
brunnen i bra skick.

Livsmedelsverket

offertforfragan

vattenfilter_bergvärme _ab_sollefteå

Skriv ett avtal om årlig kontroll av vattenfilter med Bergvärme i Sollefteå AB. 

Vattenfilter

Var det länge sedan du kollade kvalitén på ditt vatten kanske det är dags att göra det igen.

Dricksvatten är en cocktail av många olika ofrivilliga ingredienser. En del av dem är bra andra kan till och med vara farliga. En del är harmlösa men obekväma. Dålig lukt och missfärgningar kan motverkas. Har du egen brunn kan vattenfilter förbättra både kvalitén på och upplevelsen av ditt vatten.

Marknaden idag erbjuder olika sorts vattenfilter. Det finns filter för metaller, humus, radon, bakterier, ph-värde o.s.v. Använder du rätt filter för ditt vatten slipper din kropp agera som multifilter. Och du kan skona ledningarna i ditt hus från allt för surt vatten.

Bergvärme AB samarbetar med Aqua Expert AB för att analysera vattnets kvalité och kunna rekommendera ett vattenfilter. Var det länge sedan du kollade kvalitén på ditt vatten kanske det är dags att göra det igen. Radonhalter t.ex. kan förändras med tiden och det är inte alltid som förändringen av vattnet kan upplevas med hjälp av lukt eller smak. Finns småbarn i familjen är det viktigt att kolla sitt vatten eftersom de är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

Beställ en vattenanalys från Aqua Expert. Behöver du förbättra kvalitén med hjälp av ett filter installerar vi det åt dig.

”För att fortlöpande följa dricksvattenkvaliteten vid enskilda anläggningar bör undersökning göras en gång per treårsperiod.”

Läs livsmedelsverkets råd – Se frågor & svar »