Referenser

Borrning för bergvärme till större fastighet.

Här gräver och borrar vi bergvärme till en större nybyggd fastighet. Fem borrhål är färdigborrade. Diken grävs för anslutningen av kollektorslangarna som ska anslutas till värmepumpen i huset. Innan dikena fylls igen isoleras ledningarna och ett märkband placeras ut innan marken återställs.

Borrning för bergvärme till villa.

Borriggen är avlastad och ställd på plats. Husets fasad skyddas från borrkax med en presenning.

Den gamla vedpannan byts ut mot en CTC värmepump EcoHeat 300.

Installation av avloppsanläggning.

Här installeras en trekammarbrunn  med indrän. En lösning som tar mindre plats än en traditionell infiltration.

I stället för två spridarrör på 15 m krävs här bara ett rör på 10 m.